Regnbädd

En regnbädd eller växtbädd utformas för att tillgodose växternas behov av syre, vatten och näring. För att fånga vattnet och hålla bädden på plats krävs en korrekt dimensionerad låda. JOM har ett flexibelt system av betongfundament som möjliggör unik utformning för varje plats där vattnet skall fångas.