Regnbäddar

Under de närmaste åren kommer många att söka lösningar för att bättre ta hand om dagvattnet i våra tätorter. För att fånga vattnet och hålla bädden på plats krävs en korrekt dimensionerad låda. JOM har ett flexibelt system av betongfundament som möjliggör unik utformning för varje plats där vattnet skall fångas. En växtbädd utformas för att tillgodose växternas behov av syre, vatten och näring. Det är viktigt att använda rätt substrat i bädden för att passa växter och funktion. En regnbädd för dagvattenhantering verkar som ett naturligt biofilter genom fördröjning och filtrering av dagvattnet.

Regnbädd