Stamskydd

Stamskydd har primärt syftet att skydda trädet och visa risk för skador på t ex bilar som kommer för nära. Sekundärt är ett väl infäst stamskydd ett utmärkt medel för att binda upp trädet. En grundregel är att stamskyddet skall fästas i ett markgaller. Då undviks att rötterna penetreras då stamskyddet gör sin uppgift; att skydda trädet för påkörningsskador.

Klassiska stamskydd

Stamskydd med belysning

Stamskydd med gnagskydd