Planteringslåda till trädgrop

En växtbädd utformas för att tillgodose trädrötternas behov av syre, vatten och näring. Planteringslådor skapar förutsättningar för att trädets rötter ska omgärdas av luft-och vattenledande jord. Det sker genom att lådan tar hand om tryck både från ovan och från sidorna. Detta stör annars den naturliga tillförseln av grundvatten genom att kapillärkraften blockeras och starkt ökar behovet av vatten genom tekniska åtgärder. JOMs baselement skapar frihet i att välja storlek och form. Bevattningshjälpmedel Flexilink går att bygga ihop med olika antal av tanken med anpassning av storlek på trädgropsfundamentet eller växtbädden. Fråga oss om antal kopplingar som är relevanta till den volym ni behöver.

Storlekar

4755
4718
4719
4720
4723
4725
4410
4410-20
4412
4413
4414
4414-28
4415
4415-30
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4427
4430