Siggesta

Detta galler i gjutjärn kan vi tillverka i önskad form och storlek. Gallret passar som trädgaller, som gångbana för ramp eller ovanpå växtbädd som ej kräver körklass.