Markgaller

Markgaller syftar till att förhindra punktlaster som komprimerar planteringsjorden, då säkerställs det att rötterna får luft och vatten, vilket är ett grundläggande villkor för trädets överlevnad.

Storlekar

455510
Innerhål Ø700
451300
Innerhål Ø 700
CLK15070
Innerhål Ø700 alt. 1100
ROK15070
Innerhål Ø700 (1100)
455310
Innerhål Ø700
ROK20070
Innerhål Ø 700 (1100)
CLK20070
Innerhål Ø700 alt. 1100
457831
474991
452771
474191
457921
451531
455060
Innerhål Ø600
451501
911000
456110
Innerhål Ø700
ROQ12560
Innerhål Ø 600
CLQ12560
Innerhål Ø600
LAQ12555
Innerhål 550*550
457210
Innerhål Ø700
CLQ14070
Innerhål Ø700
LAQ14070
Innerhål 680*680
455210
Innerhål Ø700
454900
Innermått 700*700
451320
Ø 700
484701
Ø700
ROQ15070
Innerhål Ø 700 alt. 1100
CLQ15070
Innerhål Ø700 alt. 1100
LAQ15070
Innerhål 680*680
458501
Innerhål 700*700
450910
451200
Innerhål 840*840
ROQ18070
Innerhål Ø700 alt. 1100
CLQ18070
Innerhål Ø700 alt. 1100
LAQ18070
Innerhål 680*680 alt. 890*890
455010
Innerhål Ø700
CLQ19070
Innerhål Ø700 alt. 1100
ROQ20070
Innerhål Ø 700 alt. 1100
CLQ20070
Innermått Ø700 alt. 1100
LAQ20070
Innerhål 680*680 alt. 1000*1000
ROQ25070
Innerhål Ø700 alt 1100
451500