Markgaller

Markgaller syftar till att förhindra punktlaster som komprimerar planteringsjorden, då säkerställs det att rötterna får luft och vatten, vilket är ett grundläggande villkor för trädets överlevnad. Vi erbjuder markgaller i många formspråk och storlekar. Det går att få våra markgaller helt anpassade efter dina behov.

Storlekar

455510
Innerhål Ø700
451300
Innerhål Ø 700
CLK15070
Innerhål Ø700
ROK15070
Innerhål Ø700
455310
Innerhål Ø700
ROK20070
Innerhål Ø 700 (1100)
CLK20070
Innerhål Ø700 alt. 1100
457831
474991
452771
474191
457921
451531
455060
hej hej
451501
911000
456110
Innerhål Ø700
ROQ12560
Innerhål Ø 600
CLQ12560
Innerhål Ø600
LAQ12555
Innerhål 550*550
457210
Innerhål Ø700
CLQ14070
Innerhål Ø700
LAQ14070
Innerhål 680*680
455210
Innerhål Ø700
454900
Innermått 700*700
484701
Ø700
ROQ15070
Innerhål Ø 700 alt. 1100
CLQ15070
Innerhål Ø700 alt. 1100
LAQ15070
Innerhål 680*680
458501
Innerhål 700*700
450910
451200
Innerhål 840*840
ROQ18070
Innerhål Ø700 alt. 1100
CLQ18070
Innerhål Ø700 alt. 1100
LAQ18070
Innerhål 680*680 alt. 890*890
455010
Innerhål Ø700
CLQ19070
Innerhål Ø700 alt. 1100
ROQ20070
Innerhål Ø 700 alt. 1100
CLQ20070
Innermått Ø700 alt. 1100
LAQ20070
Innerhål 680*680 alt. 1000*1000
ROQ25070
Innerhål Ø700 alt 1100
451500