Anläggningshjälpmedel

Vid plantering av träd kan det underlätta att använda sig av JOMs anläggningshjälpmedel. Du får hjälp med att stabilisera planteringslådan, binda upp trädet och att få stamskyddet rätt placerat.