Planteringsräcken

Planteringsräckets primära syfte är att skydda planteringen från nedtrampning och påkörning i offentlig miljö.