Nordhägn stolpar

Dessa gjutjärnsstolpar passar till Nordhägnstaket med sektioner samt Nordhägnstaket med följare. Det går även att kombinera en staketsektion med en överliggare. Man kan välja att få med eller utan knopp och det går att gjuta eget sigill.