Nordhägn grindar

Dessa grindar passar till Nordhägnstaket och stolpar. Man kan välja att få med eller utan knopp på stolparna och det går att gjuta eget sigill.