Nordhägnstaket och grindar

Gränsbildningar är den vanligaste funktionen i gaturummet. Här presenteras produkter för att ge symboler och fysiska förutsättningar för att markera, och ibland genomdriva önskad funktion.

Nordhägn Staket

Nordhägn stolpar

Nordhägn grindar