Smidesstaket och grindar

Staket uppförs för att hålla något innanför eller utanför. I städer behövs både synliga och osynlig gränser. Staket är också den vanligaste dekorationen vi möter i uterummet och det estetiska uttrycket blir lika viktigt som dess funktion. Nordhägn är ett flexibelt och funktionellt smidesstaket med följare eller sektioner. Stolparna är av gjutjärn vilket ger ett gediget intryck och man får ett rejält staket. Variationen med detta system gör att man kan forma det efter platsens förutsättningar och önskemål. Gjutjärn har lång hållbarhet och kräver ett minimum av underhåll.

Smidesstaket

Nordhägn stolpar

Nordhägn grindar