Kättingstaket

Skapa en vacker inhägnad med pollare och kätting. Välj vilken pollare och storlek på kätting efter den typ av gestaltning som önskas. Pollarna kan även fås med logotyp eller stadsvapen.