Justeringsramar

Ram för markgaller är ett tillbehör som underlättar vid anläggning och används främst av två orsaker. Om planteringslådan satts för lågt kan en justering i höjd och lutning ske med ramen. Ramen kan också möjliggöra att omgivande yta läggs innan gallret läggs.

Storlekar

RR1480
RR1500
RR1980
4510
4512
4514
4515
4518
4519
4520