Planteringskärl

Stadens stora öppna ytor kräver stora kärl för att planteringarna inte skall försvinna i stadsbilden utan snarare sticka ut och förstärka den.