Redskapshängare

Redskapshängare som passar väl för kyrkogårdar och parker.