Askkopp

Det ska vara enkelt att hålla rent i vår utemiljö. JOMs askkoppar i gjutjärn är vandalsäkra, kräver nästan inget underhåll och har en lång livscykel.