Betäckning och luftbrunn

Vid plantering av träd i täta markskikt t ex asfalt eller plattsättning punkteras det täta skiktet med luftbrunnar så att luft och vatten kan komma ner till rötterna. Luftbrunnar går att beställa med konkav, kupol eller plan betäckning och finns med sandfångsvolym 25 och 62,8 liter. Kantstensbetäckningar i segjärn, belastningsklassade enligt EN124.