Brunnar

Trädets rötter sprider sig från planteringsgropen för att öka vatten och luftintag. Då den omgivande ytan är tät, t ex vid asfaltsyta, punkteras det täta skiktet med en luftbrunn så att luft och vatten kan komma ned till rötterna.

Brunnslock

Luftbrunnar

Kantstensbetäckning