Markgaller Klassiskt 2.0, 1250*1250/Ø600

Markgaller förhindrar komprimering av planteringsjorden så att luft och vatten kommer till rötterna. Skapar känsla av ordning och skönhet.

Produktinformation

Benämning Markgaller för träd, kvadratiskt, 1230*1230 med inneröppning Ø600. Gallret bygger 40 mm.
Artikelnr CLQ12560
AMA-kod DDC
Material Gjutjärn i fyra delar som monteras ihop i inneröppningen. Gallret är fribärande och behöver inga bärande underlag. Belastningsbar till 5000 kg enligt EN124
Målning Levereras som standard målade i svart, går även att få i valfri färg. Viss förbättringsmålning kan behövas efter transport och montage.
Mått 1250*1250
Vikt 171 kg
Markanslutning Vinkelstålram kan användas om omgivande beläggning behöver avskiljas. (Gallret blir då 1250*1250). Stålramen kan också användas för att korrigera en för lågt satt låda.
Planteringslåda Planteringslåda 1200*1200
Mer info Produktblad
Miljödokument Byggvarudeklaration - markgaller
3D-ritning Jom_CLQ12560.dwg
Montage Läggs gärna på planteringslåda 4412.
Pris Se prisuppgifter
Rätt till konstruktionsförändringar

Relaterade produkter

Artikelnr Artikel
21101 Sorbus låg Mer info
4412 Planteringslåda 1200*1200 Mer info
4512 Ram till markgaller 1250*1250 Mer info
510201 Acer Mer info
510303 Robur Mer info
510304 Tilia Mer info