Planteringsring Ø 1500

Planteringslådor används då man vill bygga växtbäddar och hålla planteringsjord separerad från omgivande bärlager. Härigenom minskar man risk för sättningar. Om galler används för att undvika komprimering av växtbädden kommer laster som kommer ut på gallret att ledas förbi rotzonen av betongelementen och lasten ”oskadliggörs” därigenom. Trädets behov av att släppa ut rötterna från gropen medges genom de hål som finns i elementets sidor.

Produktinformation

Benämning Planteringslåda för nedgrävning för trädplantering.
Artikelnr 4755
AMA-kod DDC
Material Armerad betong. Lådan är gjuten som ring. Portaler i sidan släpper ut trädrötterna. Galler bygger normalt 40 mm och lådans höjd är 600 mm.
Mått Ø 1500
Vikt 430 kg
Markanslutning Vid användning av galler bygger dessa 40 mm. Btg pattor under ringen förenklar invägning.
Miljödokument Byggvarudeklaration - Planteringslåda betong
Montage Ställs ned i ett stycke.
Pris Se prisuppgifter
Rätt till konstruktionsförändringar

Relaterade produkter

Artikelnr Artikel
451300 Markgaller Lateral Ø 1500, Ø 700 Mer info
455510 Markgaller Klassiskt, Ø 1500/700 Mer info
CLK15070 Markgaller Klassiskt 2.0, Ø 1500/700 Mer info
ROK15070 Markgaller Nya Rondello 2.0, Ø 1500/700 Mer info