Planteringsring Ø 2300

Planteringslådor används då man vill bygga växtbäddar och hålla planteringsjord separerad från omgivande bärlager. Härigenom minskar man risk för sättningar. Om galler används för att undvika komprimering av växtbädden kommer laster som kommer ut på gallret att ledas förbi rotzonen av betongelementen och lasten ”oskadliggörs” därigenom. Trädets behov av att släppa ut rötterna från gropen medges genom de hål som finns i elementets sidor.

Produktinformation

Benämning Planteringslåda för träd.
Artikelnr 4723
AMA-kod DDC
Material Kombination av betongelement 4403. Galler bygger normalt 40 mm och lådans höjd är 600 mm.
Mått Ø 2300
Miljödokument Byggvarudeklaration - Planteringslåda betong
Montage Lådan skarvas ihop med låspinnar mellan element.
Pris Se prisuppgifter
Rätt till konstruktionsförändringar