Ram till markgaller 1250*1250

Justeringsram till markgaller gör det möjligt att justera markgallrets höjd mot omgivande beläggning för att hamna i rätt marknivå. Det ger även möjlighet att anlägga omgivande yta exempelvis stenläggning eller asfalt mot ramen i stället för direkt mot markgallret. Då kan man göra klart allt markarbete i god tid innan plantering av trädet.

Produktinformation

Benämning Ramen kommer att göra att planteringsgropen blir 20 mm större än gallrets faktiska mått. Leverans sker med delar som skapar den önskade storleken på ramen. Montering sker på plats och vid behov av justering av gallrets höjd i förhållande till färdig mark sker detta med skruvar som medföljer. Om ytterligare höjd krävs anskaffas längre skruvar på plats. Observera ev. behov av undergjutning.
Artikelnr 4512
AMA-kod DDC
Material Vinkelstål S355JR 40*40 mm.
Målning Galvaniserad.
Mått 1250*1250 mm.
Vikt Ca 12 kg
Bruksanvisning Montageanvisning
Montage Levereras i delar med skruvpaket.
Pris Se prisuppgifter
Rätt till konstruktionsförändringar

Under de senaste 30 åren ser man enligt vissa beräkningar en ökad nederbördsvolym på 30% Klimatförändringar ger större andel nederbörd som regn än snö vilket är synd då snö ger lägre koncentrationer i avrinning än regn. Metalliska byggnadsmaterial såsom galvaniserat stål och cortenstål är en av de största källorna till metaller i dagvatten och det sker en ökning med stigande materialålder. (källa LTU). Gjutjärn och pulverlackad stål ger dock inte dessa effekter och belastning på miljön. Detta är viktiga resultat att tänka på när man väljer material och ytbehandling till den offentliga miljön.

Relaterade produkter

Artikelnr Artikel
4418 Planteringslåda 1800*1800 Mer info
451200 Markgaller Quadral 1800*1800/840*840 Mer info
CLQ12560 Markgaller Klassiskt 2.0, 1250*1250/Ø600 Mer info
LAQ12555 Markgaller Lateral 2.0 1230*1230/550*550 Mer info
ROQ12560 Markgaller Rondello 2.0, 1250*1250/Ø600 Mer info