Planteringslåda 1300*1300

Planteringslådor används då man vill bygga växtbäddar och hålla planteringsjord separerad från omgivande bärlager. Härigenom minskar man risk för sättningar. Om galler används för att undvika komprimering av växtbädden kommer laster som kommer ut på gallret att ledas förbi rotzonen av betongelementen och lasten ”oskadliggörs” därigenom. Trädets behov av att släppa ut rötterna från gropen medges genom de hål som finns i elementets sidor.

Produktinformation

Benämning Planteringslåda fyrkantig avsedd för trädplantering.
Artikelnr 4413
AMA-kod DDC
Material Betong. Två element sätts samman så att en sida 1300 mm bildas. Fyra sådana enheter bildar planteringslådan. Galler bygger normalt 40 mm och lådans höjd är 600 mm.
Mått 1300*1300
Vikt 510 kg
Miljödokument Byggvarudeklaration - Planteringslåda betong
Montage Lådan skarvas ihop med låspinnar mellan element och i hörnor. Under montaget kan med fördel styrplåt 4405 användas vid varje skarv.
Pris Se prisuppgifter
Rätt till konstruktionsförändringar

Relaterade produkter

Artikelnr Artikel
12400 Bevattningstank 24 Mer info
4406 Skiva för att skilja material Mer info