Regnbädd Värmdö

JOM har tagit fram flera olika modeller och storlekar på regnbädden som består av armerade betongelement, som delvis tar upp en del av den tänkta vattenvolymen i regnbäddslådan samt  stålramar som möjliggör en större volym för dagvatten i lådan. Det kan ställas olika belastningskrav och vi anpassar dimensionen på armeringsjärnen för att nå rätt krav. Lådan är täckt med markgaller av gjutjärn och hela konstruktionen ska kunna klara belastning från till exempel en lastbil. Fundamenten är 4500-5250 mm långa och 1500 mm breda, med en trädgrop placerad i sidan. Resten av lådan innehåller substrat av olika sorter. För att inte rotklumpen skall bli stående i vatten så passerar vattnet från bredvidiggande sektioner med fördröjningsvolym trädgropen via rör. I samband med utvecklingen av regnbädden har JOM tagit fram ett nytt, smalare markgaller tillsammans med kommunen, som ska minimera risken att fimpar och annat skräp rinner ner i regnbädden. Gallret går också att lyfta på vid behov.

Produktinformation

Benämning Regnbädden med trädets placering på sidan har stödelement av betong och stålbalk som tål 50 kN.
Artikelnr 4303
AMA-kod DCL
Material Betongelement förstärkta med armeringsjärn. JOM använder s. k grön betong med mindre bindningsmedel.
Mer info Broschyr - Regnbädd
Montage Regnbädden monteras med långsidor och gavel först och sammanfogas med hjälp av armeringsjärn. Stödelementen av betong och stålbalk lyfts sedan ner på plats. Tryckplattor i hörnor kan med fördel användas för att underlätta att få regnbädden jämn. Justeringsramen underlättar för driften när markgaller skall lyftas och återföras till rättplats.
Pris Se prisuppgifter
Rätt till konstruktionsförändringar

Relaterade produkter

Artikelnr Artikel
12400 Bevattningstank 24 Mer info
17700 Bevattningstank flexilink Mer info
300100 Tryckplatta för hörn till regnbädd/trädgrop Mer info
300220 Tryckplatta för hörn till regnbädd/trädgrop Mer info
4530 15 Svetsad ram till Regnbädd 3000x1500 mm Mer info
4542 14 Svetsad ram till Regnbädd 4200x1400 mm Mer info
4545 15 Svetsad ram till Regnbädd 4500x1500 mm Mer info
4549 14 Svetsad ram till Regnbädd 4900x1400 mm Mer info
4549 1420 Svetsad ram till Regnbädd 4950x1420 mm Mer info
4552 15 Svetsad ram till Regnbädd 5250x1500 mm Mer info
4556 14 Svetsad ram till Regnbädd 5600x1400 mm Mer info
4556 1420 Svetsad ram till Regnbädd 5660x1420 mm Mer info
474191 Rotbrygga Haga 740x740 Mer info
474991 Rotbrygga Haga 690*690 Mer info
721100 Luftbrunn plan 350x350 EN C250 komplett Mer info
721200 Luftbrunn konkav 350x350 EN C250 komplett Mer info
721300 Luftbrunn plan 380*490 EN D400 komplett Mer info
722000 Kantstensbetäckning till Regnbädd Mer info
722100 Teleskopisk kantstensbetäckning Mer info
LAQ15070 Markgaller Lateral 2.0 1500*1500/680*680 Mer info