Om JOM

En traditionsrik marknadsnisch höll på att försvinna.

Stadsarkitekter och andra ansvariga för utveckling och underhåll av offentliga miljöer, sökte med ljus och lykta efter kompetens att rekonstruera bl.a. klassiskt utformade lyktstolpar, blomurnor, staket, markgaller och andra produkter i gjutjärn, som inte längre nytillverkades. Kompetensen var på väg att försvinna.

Detta ledde till en inventering och dokumentation av kvarvarande gjutjärnskompetens på den svenska marknaden och till uppbyggnaden av ett nätverk med kvalificerade landskapsarkitekter.

En ny resurs erbjöds så till marknadens förfogande 1985, då Gunnar Löfberg, grundare av företaget JOM – Järn i Offentlig Miljö introducerade ett – då begränsat, nu marknadens bredaste – sortiment av gjutjärns- och smidesprodukter för offentlig miljö. Och, inte minst viktigt, en nyskapad kompetens att rekonstruera och reproducera historiskt klassiska former och funktioner.

JOM reproducerar, utvecklar och tillhandahåller högkvalitativa gjutjärns- och smidesprodukter för skydd, utsmyckning och funktion åt offentlig och privat stads- och parkmiljö.

Verksamheten baseras på såväl bevarandet av klassisk hantverkskompetens som på utveckling av nya tekniker, former och funktioner som möter nutida och framtida krav.

Produktutvecklingen baseras dels på att bevara klassiska miljöer, dels på att skapa nya former och funktioner som möter högt ställda krav på det arv som skall förvaltas av kommande generationer.

JOM kan tillmötesgå unika, speciella krav på former och funktioner som kan komma att ställas, genom att tillhandahålla en bred och djup kompetens inom teknik och formgivning.