Miljödokument

Byggvarudeklarationer

Här har vi samlat olika typer av miljödokument som rör våra produkter. Vi har lagt upp byggvarudeklarationer (byggvarubedomningen.se). En byggvarudeklaration utgör en samlad grund för en bedömning av varans miljöpåverkan i olika skeden av dess livscykel.