Tankar om staket

Staket har en viktig funktion i stadsmiljö

I stadsmiljöer tänker vi ofta på staket i termer av funktioner. Staket uppförs för att hålla något innanför eller utanför. Men, för att städer skall fungera, så behövs både synliga och osynliga gränser. Staket är också den vanligaste dekorationen vi möter i uterummet. I städer är det mest staketets egenskap som hägnad, som kommer till användning.

Stolpar
I städer använder vi sällan staketen för att förhindra intrång.Sådana lösningar blir så fula att vi inte vill ha dem. En hägnad skapar en gränsmarkering, som kan göras mer eller mindre bestämd. Den ekonomiskt effektiva rörstolpen är i sådana fall en idealisk lösning. Formspråket på gjutjärnstolpen ger den karaktär vi vill ha på staketet, samtidigt som vi skapar billiga löpmeter.

Staket
Ett gjutjärnsstaket blir mycket vackert, men också ganska dyrt. Detta beror mest på kostnader för att ändra – eller skapa helt nya – modeller för gjutning av staketformer efter individuella önskemål.

Ett staket av stål ger inte samma skönhet men blir kanske den nödvändiga kompromissen. Detta blir speciellt viktigt då det handlar om att skydda människor från att falla från höga höjder.

Staket och staketstolpar har traditionellt använts för att medsymboler förmedla vad staketet skyddar. Det handlar ofta om att markera revir. Ett staket runt en militär förläggning har därför ofta yxor och spetsar som markerar fientlighet för den som vill tränga in. På stolpar ses ofta symboler som med tiden kommit att förvanskas till kottar. Ursprungligen lär ”kotten” ha varit en ananas – den judiska symbolen för välkommen. Det är klart att Du skall önskas välkommen till kyrkan eller restaurangen, i stället för att mötas av fientliga spjut och spetsar.

Markanslutning och montage för NordHägnsystemet:

Montage
Erfarenheterna visar att stolparna bör sättas ut och gjutas fast i staketets längd-riktning. Därefter kapas rören in efter den faktiska utsättningen. Om det före-kommer radier eller lutningar, tas dessa upp i rören som värms och bockas invid montaget. En skarv i varje stolpe med ca 5 mm mellan rörändarna säkerställer den rörlighet som måste finnas i staketet, för att spänningar skall undvikas. Följarna lockas med plastmassa typ Sikaflex för att undvika skrammel och förhindra att fukt kommer in i hålet.

Markanslutning
Olika metoder kan användas beroende på förutsättningarna på platsen. Stolparna kan levereras med kamstål Ø 25 mm som sticker ut 200 mm, eller borrat och gängat hål M16 i botten. Andra dimensioner kan också levereras.

- befintlig sten- eller betongkant Borra ett hål minimum Ø 35 mm exakt där stolpen skall stå och gjut fast med snabbhärdande betong, Betek eller liknande.
- plintar Prefabplintar underlättar anläggningen av staket. Levereras med stålgänga ingjuten ovanpå plinten..
- infästning mot andra material, ex bryggor Välj stolpar med M16-hål i botten. En bult kan dra fast stolpen underifrån, där detta är möjligt. Vid infästning mot stålbalk eller dyligt gängas en bit stång in i stolpen som sedan anläggs med svets i gängstång och balk.

Ytbehandling
Stolparna levereras som regel standard grundmålade. Övermålning sker sedan på plats då även följarna strykes för att samma nyans skall uppstå över hela staketet.
Flyttbara staket För sommarserveringar och motsvarande behov finns möjlighet att skapa en viss flyttbarhet. Stolparna levereras då med M16 hål och förses med en slät stång som sticks ned i hylsor i marken. Stolparna fixeras på plats genom att följarna låses med bult.