Belysningsstolpars historia i Sverige

Vårt belysningsprogram ger många exempel på klassiskt ornamental stil. Hela programmet, med några undantag, har sitt ursprung i sjutton- och artonhundratalet. Formen på våra lyktor och stolpar är i de flesta fall hämtade från England.

Det var framför allt i England som gatubelysningen bröt igenom på sjuttonhundratalet.

Till Sverige kom gatubelysningen ett sekel senare i och med att stadsgasen infördes Stockholm vid mitten av artonhundratalet. Den stolpe som vi kallar ”Sverigestolpe” kom hit som ett resultat av stadsgasens införande.

”Sverigestolpen” som funnits i tiotusentals exemplar runt om i Sverige, finns dokumenterad som en vanlig stolpe i London på sjuttonhundratalet. Den intresserade londonbesökaren kan än idag finna ”Sverigestolpar” exempelvis vid Towern och Westminster Abbey.

Som ett kuriosum kan nämnas att dagens ersättningar av ”Sverigestolpar” i England (där de kallas Brompton Parish) gjuts i Sverige.